© A/S Plantningsselskabet Sønderjylland  -  Skovfoged Torben Ravn  -  21432390

Plantningsselskabet Sønderjylland

Vi har dybe rødder

A/S Plantningsselskabet Sønderjylland er et traditionsrigt og økonomisk solidt selskab, der i nu snart 100 år har beskæftiget sig med tilplantning og pleje af plantager i Sønderjylland.


Selskabet råder over 1470 ha og er dermed Sønderjyllands største private skovejer. Gennem de seneste 80 år er der produceret juletræer og pyntegrønt til hjemmemarkedet og eksport.


Plantningsselskabet markedsfører og sælger juletræer og pyntegrønt direkte til kunderne. Det er vor ambition, at produkter fra Plantningsselskabet skal være kendt for deres høje kvalitet.


Vores produktion


Vi har udlagt de bedst egnede arealer til produktion af juletræer og pyntegrønt. Gennem en kontinuerlig årlig tilplantning er vores produktion fast og stabil.


Vi producerer årligt ca. 25.000 Nordmansgran juletræer. Desuden 15 tons Nordmangransgran klip til gravdækning, samt ca. 60 tons Nobiles klip til eksport.

Vi kan således sikre vore faste aftagere kvalitetstræer og grønt år efter år.


Den største juletræsproduktion finder sted på vor 50 ha store juletræsfarm ved Skærbæk. Med en beliggenhed tæt ved Vadehavet og afskærmet med gode læhegn er området ideelt til en effektiv juletræsproduktion.

Plantningsselskabet anvender her kun de bedst egnede provenienser tilpasset lokaliteten og kundernes ønsker.


Sidste nyt

Pressemeddelelse


Fredag den 25. maj afholdtes der ordinær generalforsamling i A/S Plantningsselskabet Sønderjylland med 95 deltagere, på Ø. Højst kro.

Inden da havde aktionærerne været på skovtur i Selskabets 114 ha store Fårhus plantage ved Padborg. Et område Selskabet har ejet siden 1938.

Årsresultatet for 2017  blev et overskud  på 762.000 kr før skat. Dette betegnede besty-relsesformand  Per Bonefeld som meget tilfredsstillende,  den vanskelige afsætnings-situation for juletræer taget i betragtning.

Formanden glædede sig over arealudvidelser på 21 ha ved Hyrup plt. og  3 ha ved Svinhøj plt. samt en forlængelse af en forpagtningsaftale ved Skærbæk Arealet omfattende 5 ha. Plantningsselskabet råder nu over 1493 ha og er dermed Sønderjyllands største private skovejer.

Skovfoged Torben Ravn betegnede i sin driftsberetning 2017 som et godt vækstår grundet den megen nedbør, samt at der ikke havde været tale om stormfald, men resultatet af Selskabets juletræsaktiviteter ved Skærbæk var fortsat skuffende, og ville nok være det nogle år endnu.

Til bestyrelsen var der genvalg af :

Nanna Hørlück Hansen, Skodborg og Kristen Fromsejer, Brøns, samt nyvalg af Solvieg Kappel, Maugstrup.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med :

Gdr. Per Bonefeld som formand og borgmester Henrik H. Frandsen som næstformand. Gdr. Kristen Fromsejer blev genvalgt til forretningsudvalget

Referent: Torben Ravn.
Aktionærer 2018