© A/S Plantningsselskabet Sønderjylland  -  Skovfoged Torben Ravn  -  21432390

Plantningsselskabet Sønderjylland

Vi har dybe rødder

A/S Plantningsselskabet Sønderjylland er et traditionsrigt og økonomisk solidt selskab, der i nu snart 100 år har beskæftiget sig med tilplantning og pleje af plantager i Sønderjylland.


Selskabet råder over 1470 ha og er dermed Sønderjyllands største private skovejer. Gennem de seneste 80 år er der produceret juletræer og pyntegrønt til hjemmemarkedet og eksport.


Plantningsselskabet markedsfører og sælger juletræer og pyntegrønt direkte til kunderne. Det er vor ambition, at produkter fra Plantningsselskabet skal være kendt for deres høje kvalitet.


Vores produktion


Vi har udlagt de bedst egnede arealer til produktion af juletræer og pyntegrønt. Gennem en kontinuerlig årlig tilplantning er vores produktion fast og stabil.


Vi producerer årligt ca. 25.000 Nordmansgran juletræer. Desuden 15 tons Nordmangransgran klip til gravdækning, samt ca. 60 tons Nobiles klip til eksport.

Vi kan således sikre vore faste aftagere kvalitetstræer og grønt år efter år.


Den største juletræsproduktion finder sted på vor 50 ha store juletræsfarm ved Skærbæk. Med en beliggenhed tæt ved Vadehavet og afskærmet med gode læhegn er området ideelt til en effektiv juletræsproduktion.

Plantningsselskabet anvender her kun de bedst egnede provenienser tilpasset lokaliteten og kundernes ønsker.


Sidste nyt

A/S Plantningsselskabet Sønder-jylland runder 100 år i 2019


Indkaldelse til skovtur i Løgum-kloster plantage i tidsrummet 12.30 – 14.30, fredag den 10. maj 2019. Mødested : Ud for ejendommen “Granly”, Damhusvej 3 DK 6240 Løgumkloster. Løgumkloter plantage er selskabets første og dermed ældste ejendom i Sønderjylland, erhvervet 1919.Vi skal bl. andet se på hedepleje, samt besøge Retterstedet og jagthuset Baltikum.


Derefter holdes der ordinær generalforsamling i Løgumkloster Forsamlingshus fra kl. 15 til ca. 17. Adressen er : Vænget 28 DK 6240 Løgumkloster.Her serveres der kaffe og kage, men ingen middag. Den gemmer vi til jubilæumsfesten til efteråret.


Vel mødt Bestyrelsen.

Aktionærer 2018